To top

Mässaktiviteter

Progressive Marketing genomför mässaktiviteter som ger tydliga och mätbara resultat. För oss är mässor marknadsföring och närmast att jämföra med personlig försäljning. Väl genomförd ger mässan också god PR-effekt. Med decennier av erfarenhet av såväl planering som det praktiska bidrar vi till att göra mässan till en långsiktigt god affär.
 

Monter

Vi nöjer oss inte med att bara leverera en snygg monter. Den ska även vara en fungerande säljarbetsplats med bra förutsättningar för att skapa affärer och registrera kontakt. En inbjudande design med ett samlande tema och tydliga budskap i lagom proportioner är också viktigt. Vi ser dessutom till att du har en tillräcklig bemanning med ett fungerande arbetsschema, samt ger dig redskapen för en daglig utvärdering av insatser och resultat. Därutöver har vi mallar för insamling av erfarenheter och uppföljning. Det gäller ju att ta vara på lärdomarna.

Planering

God planering och förberedelse ökar framgången avsevärt. Är produkterna klara, personalen avdelad, medverkan i seminarier bestämd? Vidare ska inbjudningar, informationsmaterial och annonsering tas om hand. Kanske ett speciellt event för VIP-kunder är lämpligt. Våra väl beprövade checklistor ger tydlighet och trygghet. Välinformerade och motiverade medarbetare är också en nyckelfaktor. Alla ska veta vad som gäller. En samling före mässan, där även agerandet i montern behandlas, ger alltid god effekt. För geografiskt spridda organisationer kan vi hålla ett sådant möte i form av telefon- eller videokonferens.

Strategi

Vilka mässor ger bäst tillgång till kunderna? Passar lokala, nationella eller internationella arrangemang? Med utgångspunkt från de ekonomiska och personella resurserna kan vi hjälpa dig att välja och lägga upp strategin. Kanske är en egen mässa aktuell – naturligtvis lika välplanerad och utvärderad som en extern. Vid mätning och värdering av mässresultat håller vi envist fast vid 80/20-principen, där 80 % ska vara hårda värden, dvs. affärer och affärsmöjligheter. Med ett väl utfört jobb får vi de resterande 20 % – PR-värdet samt varumärkes- och kundrelationsbygget – på köpet.


Referenser


 

Titta på vår film om miljövänliga montrar

 

  • Strategi

    Vilka mässor ger bäst tillgång till kunderna? Passar lokala, nationella eller internationella...

  • Planering

    God planering och förberedelse ökar framgången avsevärt. Är produkterna klara, personalen...

  • Monter

    Vi nöjer oss inte med att bara leverera en snygg monter. Den ska även vara en fungerande...