To top
01 / 04

Test 2 bilspel

Tettext

02 / 04

Pre title

title

post title

intro
read more
03 / 04

test

04 / 04

3

3

3

3

Museiinredning

Progressive Marketing erbjuder projektledning, design och produktion av inredning till museiutställningar. Vi tar helhetsansvar för såväl större som mindre uppdrag. Vi kan också arbeta med delar av projekt, som t ex att designa och producera säkerhetsmontrar. Med andra ord, vi avlastar din organisation som därmed får mer tid till kärnverksamheten. 

Säkerhetsmontrar

Progressive Marketing designar och producerar säkerhetsmontrar i en mängd utföranden och storlekar. Behovet av säkerhet är stort för de mest skiftande visningsobjekt och utställningsmiljöer, som museer, butiker och kyrkor. I vårt arbete följer vi naturligtvis Kammarkollegiets riktlinjer och Svenska Stöldskyddsföreningens normer. 

Mässaktiviteter

Progressive Marketing genomför mässaktiviteter som ger tydliga och mätbara resultat. För oss är mässor marknadsföring och närmast att jämföra med personlig försäljning. Väl genomförd ger mässan också god PR-effekt. Med decennier av erfarenhet av såväl planering som det praktiska bidrar vi till att göra mässan till en långsiktigt god affär. 

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random