To top

John Bauer Museet

Produktion av 4-6 meter höga träblock med inbyggda säkerhetsmontrar, Blocken placerades i rummet både liggande, lutande och stående.